artykuł nr 1

Witamy na naszej stronie Biuletynu Informacji Publicznej

powitanie na stronie BIP

Szkoła Podstawowa
z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego
w Kwidzynie

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Kwidzynie jest nowoczesną szkołą publiczną, w której oprócz klas ogólnych od klasy czwartej funkcjonują oddziały mistrzostwa sportowego o profilu piłki ręcznej dziewcząt i chłopców. Głównym celem naszej szkoły jest dbałość o wszechstronny rozwój każdego ucznia i doprowadzenie go do sukcesu edukacyjnego na miarę jego możliwości. Nauczyciele są animatorami działań rozwijających potencjał dzieci i młodzieży, stwarzają możliwości zaprezentowania indywidualnych uzdolnień w trakcie szkolnych imprez o charakterze naukowym, kulturalnym i sportowym. W szkole działają koła zainteresowań prowadzone przez doświadczonych pedagogów, którzy rozbudzają  w uczniach ukryte talenty, zdolności i pasje. Uczniowie, którzy mają trudności w nauce, mogą korzystać z zajęć korekcyjno – kompensacyjnych, zespołów wyrównawczych oraz terapii logopedycznej. Szkoła proponuje bogatą i ciekawą ofertę zajęć pozalekcyjnych, umożliwiając w ten sposób odnajdywanie i rozwijanie mocnych stron uczniów.

Dbamy również o to, by nasza szkoła była miejscem przyjaznym dla uczniów. Bezpieczeństwo to nasze priorytetowe zadanie. Fachową pomoc psychologiczno-pedagogiczną zapewniają pedagog i psycholog szkolny, wychowawcy, trenerzy i doświadczeni nauczyciele. W szkole bardzo prężnie działa Samorząd Uczniowski i Wolontariat.